Skip to Content

İşaya Üşür’le Söyleşi: AKP Döneminde Türkiye Ekonomisi ve Seçim SonuçlarıTarih: 14 Haziran 2015 Pazar
Saat: 14:00 Söyleşi
Saat: 18:00 Akşam Yemeği
        
Yer: Mozaik, Hardstrasse 35, 8004 Zürich


 

Mozaik Etkinlikler Grubunun düzenlediği ‘AKP Döneminde Türkiye Ekonomisi ve Seçim Sonuçları’ başlıklı gelecek toplantısının konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. İşaya Üşür.

Ak Partinin şimdiye kadarki seçim başarılarının arkasındaki önemli bir faktörün Türkiye ekonomisinin hızlı büyümesi ve gelir dağılımı eşitsizliğindeki nispi azalmanın olduğu sıkça ifade edilen tezlerdendir. Peki AKP iktidarı döneminde iktisadi alanda gerçekte neler değişti?

Kasım 2014’de Mustafa Sönmez’le başlattığımız iktisat söyleşilerini İşaya Üşür’le sürdürüyoruz:

  • İktisadi alandaki temel göstergeler çerçevesinde AKP dönemindeki değişim

• Türkiye ekonomisinde yapısal bir değişim oldu mu? (Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin payları, sanayinin yapısında değişim, farklı sektörlerin dış ticaretteki payları.)
• Yabancı sermaye girişi, kaynağı ve kullanımı.
• Borç stoğundaki değişim (özel borçlar, kamu borçları, dış borçlar). IMF borçlarının geri ödenmiş olmasının anlamı.
• İşsizlik rakamları.
• Gelir dağılımındaki değişim.

  • Kentleşme hızı, düzeyi ve kentsel dönüşüm

• AKP döneminde kentleşme göstergeleri.
• Gecekondudan siteye.
• Toki tarzı kentleşmenin boyutları ve sürdürülebilirliği.

  • Bölgeler arası gelişim göstergeleri ve özerklik tartışmaları

• Bölgeler arası gelişim göstergeleri ve gelir dağılımı.
• Gelirin üretim ve paylaşımında bölgelerin payları.
• Kürt hareketinin özerklik tartışmasının iktisadi boyutu.

  • Seçim sonuçlarının iktisadi göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi ve gelecek beklentileri.

• İktisadi kalkınma sürdürülebilir mi? Uluslararası yarışta Türkiye’nin yeri nedir? Gelecek iktidarı / iktidarları neler bekliyor.

 

Bu konuları uzun yıllardır Ankara Gazi Üniversitesinde İktisat dersleri veren ve çeşitli yayın organlarında
yazıları yayınlanan İşaya Üşür’le konuşacağız.