Skip to Content

Yervant Baret Manok ile Söyleşi: Tarihten Günümüze Ermeniler ve İslamiyetTarih: 23 Nisan 2017 Pazar
Saat: 14:00 Söyleşi
Saat: 18:00 Akşam Yemeği
        
Yer: Mozaik, Hardstrasse 35, 8004 Zürich

 Mozaik Etkinlikler Grubunun bu seferki konuğu Yervant Baret Manok ve konumuz 1915 öncesi ve sonrasında Ermeniler ile İslamiyet ilişkileri. Yüzyıllar boyunca aynı topraklarda yaşayan farklı etnik ve dinsel kimliklerin hangi süreçlerden geçtiğini görmek, ilişkilerini, farklılıklarını ve ortak yanlarını anlamak yaşanan felaketlerle ve yıkımlarla yüzleşmemizi de kolaylaştırır umudundayız.

Üzerinde duracağımız konu başlıkları şunlar olacak:

  • Hıristiyan veya İslamlaş(tırıl)mış Ermenilerin Hz. Muhammed'le, Dört Halifeler'le ve çeşitli İslam devletleriyle ilişkileri.
  • Ermeni kökenli yeniçeriler, memlükler, gulamlar, cariyeler. Müslüman olmayan halkların askeri gücünden faydalanılması.
  • Sünni ve Şii Ermeniler ve İslamiyete hizmetleri Ermeniler sayıca niçin çok değiller?
  • İslamlaş(tırıl)mış ve gizli Ermenilerin sayısı. İslamlaş(tırıl)manın çeşitli yolları. İslamlaş(tırıl)mış Ermenilerin çeşitli gurupları.
  • Soykırımın günümüze kadar süren diğer sonuçları: Maddi kayıplar, kimlik kaybı, kültürel soykırım vs.

24 Nisanın yıldönümünde yapılacak bu söyleşinin hem 1915’e bir saygı duruşu hem de yüzleşme çabalarına bir katkı olması dileğimizle..

Soylesiden sonra isteyenler Mozaik’deki aksam yemegine kalip yazarla sohbete devam edebilirler.

Giris: 10 Isvicre Franki (Ekonomik durumu uygun olmayanlar toplantiya ucretsiz girebilirler)

1958 yılında İstanbul'da doğdu. Mıkhitaristlerin İstanbul - Pangaltı'daki ve Venedik'teki okullarında egitim gördükten sonra Venedik Ca' Foscari Universitesi'nden mezun olarak "Doğu Dilleri Ve Edebiyatları" dalında "Dottore Magistrale" ünvanını aldı.

Eğitiminden sonra, Ermeni ve Türkiye halklarının olumlu, olumsuz her konudaki ilişkileri ve karşılıklı etkileşimleri ilgilendiği ve araştırdığı alanlar oldu. Bu konularda çeşitli ülkelerde konferanslar verdi.

Okullarda, kurslarda ve özel derslerde Ermenice ve Ermeni kültürü öğretmenliği yaptı. Ermeniler dışında Türk, Kürt, Avrupalı ve çeşitli halklardan öğrencileri oldu. Ayrıca Türkiye, Türkçe ve Türkiye'deki halkların kültürleri ile ilgilenen Avrupalılara ve Ermenilere bu konuların eğitimini verdi.

Derslerinde ve sosyal ilişkilerinde, Ermeni ve Türkiye halklarının birbirlerini daha iyi tanıyarak, geçmişi unutmadan, ama geçmişe de takılmadan, her çeşit aşırı milliyetçi duyguları aşarak, olumlu ilişkiler geliştirebilmeleri için mütevazı da olsa katkı sunmaya gayret etti.

Venedik Üniversitesi’nce her yıl Ağustos ayında düzenlenen Ermeni dili ve uygarlığı hızlandırılmış yaz kursunda, aralıksız 30 yıldır, öğretmenlik yapıyor.

“Doğu ile Batı Arasında San Lazzaro Sahnesi” adlı kitabı 2013 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır. Halen Fransa'da yaşıyor ve sosyal ve kültürel etkinlikleri olan bir dernekte çalışıyor, öğretmenlik yapıyor.